Sosyal Uygunluk ve Etik Politikamız

OĞUZ AMBALAJ olarak çocuk/genç işçi çalıştırmayacağımızı,
İşe alım, ücret, terfi, şikâyet, işten çıkarma konularında tüm çalışanlarımıza eşitlik ilkeleri içerisinde davranacağımızı,
Zorla ve gönülsüz olarak çalışan işçi bulundurmayacağımızı,
Çalışanlarımızın özlük haklarını tam ve doğru şekilde kullanabileceklerini,
Sözlü fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermeyeceğimizi,
OĞUZ AMBALAJ ’da din, inanç, dil, ırk, cinsel yönelim, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmayacağımızı,
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve göreneklerine saygı duyacağımızı,
Çalışma saatlerini yasal sınırlara göre belirleyip, çalışanların temel giderlerini karşılayabileceği minimum ücret olarak asgari ücreti esas alacağımızı ve fazla mesai ücretlerini yasaların öngördüğü şekilde ödeyeceğimizi,
OĞUZ AMBALAJ olarak çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma haklarının olduğuna inanarak uygun çalışma koşulları sağlayacağımızı,
Doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışarak toplum ahlakını zedeleyen(eski hükümlü vb.), çevre ve toplum sağlığına zarar verenler ile çalışmayacağımıza,
Rüşvet alınması veya verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, rüşvet ve yolsuzluk aracılığı ile ticari ilişkiye girmek isteyen üçüncü kişilerle ilişkiye girmeyeceğimizi,
Sembolik olanların dışında hediye kabul etmeyeceğimizi,
Hem firmamıza hem de ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz müşterilerimize ait finansal ve ticari bilgileri özel kabul ederek gizli tutacağımızı, çalışanlarımızı bu konuda bilgilendireceğimizi,
Tekel karşıtlığı, kara para aklama konularında ilgili yasalara uyacağımızı,
Ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz yurtdışı firmaların kendi ülkelerindeki ticari kontrol yasalarına uyacağımızı,
Kişilerin mevki ve kıdemlerini kullanarak çalışanlara dayatma yoluyla yasal olmayan iş yaptırmalarına müsaade etmeyeceğimizi,
Prosesimizin bir parçası olarak cezaevine taşeron olarak üretim yapılmasının mümkün olmayacağını,
İşletmemizde örgütlenme özgürlüğünün bulunduğunu,
Hamilelik süresince ve sonrasında kadın çalışanlarımızın çalışma saatlerini, izin(süt izni) ve ücretlerini yasalara göre belirleyerek ödeyeceğimizi,
Çalıştığımız/çalışacağımız tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk Faaliyetlerini (uluslararası seviyede kabul edilen çalışma standartları & çocuk işçiliğine yönelik sıfır tolerans politikası dahil) değerlendireceğimizi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izleyeceğimizi ve Sosyal Uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükselteceğimizi,
Taahhüt ederiz.
 
Genel Müdür 
E-Bülten
Gelişmelerden haberdar olmak için E-Bültenimize kaydolun.
Oğuz Ambalaj 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Sosyal Uygunluk ve Etik Politikamız

OĞUZ AMBALAJ olarak çocuk/genç işçi çalıştırmayacağımızı,
İşe alım, ücret, terfi, şikâyet, işten çıkarma konularında tüm çalışanlarımıza eşitlik ilkeleri içerisinde davranacağımızı,
Zorla ve gönülsüz olarak çalışan işçi bulundurmayacağımızı,
Çalışanlarımızın özlük haklarını tam ve doğru şekilde kullanabileceklerini,
Sözlü fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermeyeceğimizi,
OĞUZ AMBALAJ ’da din, inanç, dil, ırk, cinsel yönelim, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmayacağımızı,
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve göreneklerine saygı duyacağımızı,
Çalışma saatlerini yasal sınırlara göre belirleyip, çalışanların temel giderlerini karşılayabileceği minimum ücret olarak asgari ücreti esas alacağımızı ve fazla mesai ücretlerini yasaların öngördüğü şekilde ödeyeceğimizi,
OĞUZ AMBALAJ olarak çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma haklarının olduğuna inanarak uygun çalışma koşulları sağlayacağımızı,
Doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışarak toplum ahlakını zedeleyen(eski hükümlü vb.), çevre ve toplum sağlığına zarar verenler ile çalışmayacağımıza,
Rüşvet alınması veya verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, rüşvet ve yolsuzluk aracılığı ile ticari ilişkiye girmek isteyen üçüncü kişilerle ilişkiye girmeyeceğimizi,
Sembolik olanların dışında hediye kabul etmeyeceğimizi,
Hem firmamıza hem de ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz müşterilerimize ait finansal ve ticari bilgileri özel kabul ederek gizli tutacağımızı, çalışanlarımızı bu konuda bilgilendireceğimizi,
Tekel karşıtlığı, kara para aklama konularında ilgili yasalara uyacağımızı,
Ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz yurtdışı firmaların kendi ülkelerindeki ticari kontrol yasalarına uyacağımızı,
Kişilerin mevki ve kıdemlerini kullanarak çalışanlara dayatma yoluyla yasal olmayan iş yaptırmalarına müsaade etmeyeceğimizi,
Prosesimizin bir parçası olarak cezaevine taşeron olarak üretim yapılmasının mümkün olmayacağını,
İşletmemizde örgütlenme özgürlüğünün bulunduğunu,
Hamilelik süresince ve sonrasında kadın çalışanlarımızın çalışma saatlerini, izin(süt izni) ve ücretlerini yasalara göre belirleyerek ödeyeceğimizi,
Çalıştığımız/çalışacağımız tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk Faaliyetlerini (uluslararası seviyede kabul edilen çalışma standartları & çocuk işçiliğine yönelik sıfır tolerans politikası dahil) değerlendireceğimizi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izleyeceğimizi ve Sosyal Uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükselteceğimizi,
Taahhüt ederiz.
 
Genel Müdür 
Oğuz Ambalaj 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Sosyal Uygunluk ve Etik Politikamız

OĞUZ AMBALAJ olarak çocuk/genç işçi çalıştırmayacağımızı,
İşe alım, ücret, terfi, şikâyet, işten çıkarma konularında tüm çalışanlarımıza eşitlik ilkeleri içerisinde davranacağımızı,
Zorla ve gönülsüz olarak çalışan işçi bulundurmayacağımızı,
Çalışanlarımızın özlük haklarını tam ve doğru şekilde kullanabileceklerini,
Sözlü fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermeyeceğimizi,
OĞUZ AMBALAJ ’da din, inanç, dil, ırk, cinsel yönelim, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmayacağımızı,
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve göreneklerine saygı duyacağımızı,
Çalışma saatlerini yasal sınırlara göre belirleyip, çalışanların temel giderlerini karşılayabileceği minimum ücret olarak asgari ücreti esas alacağımızı ve fazla mesai ücretlerini yasaların öngördüğü şekilde ödeyeceğimizi,
OĞUZ AMBALAJ olarak çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma haklarının olduğuna inanarak uygun çalışma koşulları sağlayacağımızı,
Doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışarak toplum ahlakını zedeleyen(eski hükümlü vb.), çevre ve toplum sağlığına zarar verenler ile çalışmayacağımıza,
Rüşvet alınması veya verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, rüşvet ve yolsuzluk aracılığı ile ticari ilişkiye girmek isteyen üçüncü kişilerle ilişkiye girmeyeceğimizi,
Sembolik olanların dışında hediye kabul etmeyeceğimizi,
Hem firmamıza hem de ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz müşterilerimize ait finansal ve ticari bilgileri özel kabul ederek gizli tutacağımızı, çalışanlarımızı bu konuda bilgilendireceğimizi,
Tekel karşıtlığı, kara para aklama konularında ilgili yasalara uyacağımızı,
Ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz yurtdışı firmaların kendi ülkelerindeki ticari kontrol yasalarına uyacağımızı,
Kişilerin mevki ve kıdemlerini kullanarak çalışanlara dayatma yoluyla yasal olmayan iş yaptırmalarına müsaade etmeyeceğimizi,
Prosesimizin bir parçası olarak cezaevine taşeron olarak üretim yapılmasının mümkün olmayacağını,
İşletmemizde örgütlenme özgürlüğünün bulunduğunu,
Hamilelik süresince ve sonrasında kadın çalışanlarımızın çalışma saatlerini, izin(süt izni) ve ücretlerini yasalara göre belirleyerek ödeyeceğimizi,
Çalıştığımız/çalışacağımız tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk Faaliyetlerini (uluslararası seviyede kabul edilen çalışma standartları & çocuk işçiliğine yönelik sıfır tolerans politikası dahil) değerlendireceğimizi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izleyeceğimizi ve Sosyal Uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükselteceğimizi,
Taahhüt ederiz.
 
Genel Müdür 
Oğuz Ambalaj 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Sosyal Uygunluk ve Etik Politikamız

OĞUZ AMBALAJ olarak çocuk/genç işçi çalıştırmayacağımızı,
İşe alım, ücret, terfi, şikâyet, işten çıkarma konularında tüm çalışanlarımıza eşitlik ilkeleri içerisinde davranacağımızı,
Zorla ve gönülsüz olarak çalışan işçi bulundurmayacağımızı,
Çalışanlarımızın özlük haklarını tam ve doğru şekilde kullanabileceklerini,
Sözlü fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermeyeceğimizi,
OĞUZ AMBALAJ ’da din, inanç, dil, ırk, cinsel yönelim, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmayacağımızı,
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve göreneklerine saygı duyacağımızı,
Çalışma saatlerini yasal sınırlara göre belirleyip, çalışanların temel giderlerini karşılayabileceği minimum ücret olarak asgari ücreti esas alacağımızı ve fazla mesai ücretlerini yasaların öngördüğü şekilde ödeyeceğimizi,
OĞUZ AMBALAJ olarak çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma haklarının olduğuna inanarak uygun çalışma koşulları sağlayacağımızı,
Doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışarak toplum ahlakını zedeleyen(eski hükümlü vb.), çevre ve toplum sağlığına zarar verenler ile çalışmayacağımıza,
Rüşvet alınması veya verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, rüşvet ve yolsuzluk aracılığı ile ticari ilişkiye girmek isteyen üçüncü kişilerle ilişkiye girmeyeceğimizi,
Sembolik olanların dışında hediye kabul etmeyeceğimizi,
Hem firmamıza hem de ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz müşterilerimize ait finansal ve ticari bilgileri özel kabul ederek gizli tutacağımızı, çalışanlarımızı bu konuda bilgilendireceğimizi,
Tekel karşıtlığı, kara para aklama konularında ilgili yasalara uyacağımızı,
Ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz yurtdışı firmaların kendi ülkelerindeki ticari kontrol yasalarına uyacağımızı,
Kişilerin mevki ve kıdemlerini kullanarak çalışanlara dayatma yoluyla yasal olmayan iş yaptırmalarına müsaade etmeyeceğimizi,
Prosesimizin bir parçası olarak cezaevine taşeron olarak üretim yapılmasının mümkün olmayacağını,
İşletmemizde örgütlenme özgürlüğünün bulunduğunu,
Hamilelik süresince ve sonrasında kadın çalışanlarımızın çalışma saatlerini, izin(süt izni) ve ücretlerini yasalara göre belirleyerek ödeyeceğimizi,
Çalıştığımız/çalışacağımız tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk Faaliyetlerini (uluslararası seviyede kabul edilen çalışma standartları & çocuk işçiliğine yönelik sıfır tolerans politikası dahil) değerlendireceğimizi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izleyeceğimizi ve Sosyal Uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükselteceğimizi,
Taahhüt ederiz.
 
Genel Müdür 
Oğuz Ambalaj 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.