Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız
 
Oğuz Ambalaj A.Ş. olarak, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluklu mukavva sektöründe ulusal/uluslararası düzeyde kabul görecek seviyede kaliteli, estetik, ürün/hizmet sunmayı,
Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
 
Bu amaçlar doğrultusunda;
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların risk yönetimi yaklaşımı kapsamında değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
Sistematik yaklaşımı iş prensibi olarak görerek sektörümüzde örnek olmayı ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın , özellikle çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımı ile hedeflerle yönetim anlayışıyla uygulamayı ve sürekli iyileştirme/geliştirmeyi,
Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almada sürekliliği sağlamayı,
Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/süreçlerimizde tasarım/geliştirme /iyileştirme çalışmaları yapmayı,
Yasal şartlara uyumu ve uygulanabilir diğer şartları önceliğimiz olarak görmeyi,
Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
Enerjiyi verimli kullanmayı,
Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı ve iyi uygulamalar ile örnek olmayı,
Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
taahhüt ediyoruz.
E-Bülten
Gelişmelerden haberdar olmak için E-Bültenimize kaydolun.
Oğuz Ambalaj 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız
 
Oğuz Ambalaj A.Ş. olarak, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluklu mukavva sektöründe ulusal/uluslararası düzeyde kabul görecek seviyede kaliteli, estetik, ürün/hizmet sunmayı,
Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
 
Bu amaçlar doğrultusunda;
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların risk yönetimi yaklaşımı kapsamında değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
Sistematik yaklaşımı iş prensibi olarak görerek sektörümüzde örnek olmayı ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın , özellikle çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımı ile hedeflerle yönetim anlayışıyla uygulamayı ve sürekli iyileştirme/geliştirmeyi,
Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almada sürekliliği sağlamayı,
Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/süreçlerimizde tasarım/geliştirme /iyileştirme çalışmaları yapmayı,
Yasal şartlara uyumu ve uygulanabilir diğer şartları önceliğimiz olarak görmeyi,
Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
Enerjiyi verimli kullanmayı,
Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı ve iyi uygulamalar ile örnek olmayı,
Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
taahhüt ediyoruz.
Oğuz Ambalaj 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız
 
Oğuz Ambalaj A.Ş. olarak, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluklu mukavva sektöründe ulusal/uluslararası düzeyde kabul görecek seviyede kaliteli, estetik, ürün/hizmet sunmayı,
Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
 
Bu amaçlar doğrultusunda;
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların risk yönetimi yaklaşımı kapsamında değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
Sistematik yaklaşımı iş prensibi olarak görerek sektörümüzde örnek olmayı ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın , özellikle çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımı ile hedeflerle yönetim anlayışıyla uygulamayı ve sürekli iyileştirme/geliştirmeyi,
Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almada sürekliliği sağlamayı,
Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/süreçlerimizde tasarım/geliştirme /iyileştirme çalışmaları yapmayı,
Yasal şartlara uyumu ve uygulanabilir diğer şartları önceliğimiz olarak görmeyi,
Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
Enerjiyi verimli kullanmayı,
Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı ve iyi uygulamalar ile örnek olmayı,
Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
taahhüt ediyoruz.
Oğuz Ambalaj 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız
 
Oğuz Ambalaj A.Ş. olarak, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluklu mukavva sektöründe ulusal/uluslararası düzeyde kabul görecek seviyede kaliteli, estetik, ürün/hizmet sunmayı,
Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
 
Bu amaçlar doğrultusunda;
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların risk yönetimi yaklaşımı kapsamında değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
Sistematik yaklaşımı iş prensibi olarak görerek sektörümüzde örnek olmayı ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın , özellikle çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımı ile hedeflerle yönetim anlayışıyla uygulamayı ve sürekli iyileştirme/geliştirmeyi,
Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almada sürekliliği sağlamayı,
Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/süreçlerimizde tasarım/geliştirme /iyileştirme çalışmaları yapmayı,
Yasal şartlara uyumu ve uygulanabilir diğer şartları önceliğimiz olarak görmeyi,
Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
Enerjiyi verimli kullanmayı,
Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı ve iyi uygulamalar ile örnek olmayı,
Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
taahhüt ediyoruz.
Oğuz Ambalaj 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.